Markkinoiden parhaat tuotteet pihaan ja puutarhaan
taustakuva

Kompostointi

Kompostointi on ympäristöystävällistä ja kustannustehokasta. Kompostoimalla omat kotitalousjätteet jätteitä ei tarvitse kuljettaa ja säästät jätehuoltokustannuksissa. Tiesithän, että on tulossa kompostointi-ilmoitusvelvoite. Kiinteistöjen, mukaan lukien vapaa-ajan kiinteistöjen, siirtolapuutarhojen ja pienvenesatamien jätteen haltija on velvollinen tekemään kompostointi-ilmoitus.

Kompostorit laadukkaasta valikoimasta

Kompostointi on ympäristöystävällistä ja kustannustehokasta. Kompostoimalla omat kotitalousjätteet jätteitä ei tarvitse kuljettaa ja säästät jätehuoltokustannuksissa. Voit myös hyödyntää syntyvän mullan omassa pihapiirissäsi maanparannusaineena ja vieläpä ilmaiseksi!

Tiesithän, että on tulossa kompostointi-ilmoitusvelvoite.

Kiinteistöjen, mukaan lukien vapaa-ajan kiinteistöjen, siirtolapuutarhojen ja pienvenesatamien jätteen haltija on velvollinen tekemään kompostointi-ilmoitus.

Aiemmin kiinteistöllä sai ilman erillistä lupaa tai ilmoitusta kompostoida puutarha- ja elintarvikejätettä.

Aloittaessasi bio- tai käymäläjätteen kompostoinnin sinun tulee tehdä kompostointi-ilmoitus.

 • Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.
 • Ilmoitusvelvollisuus on kiinteistökohtainen, eikä yksittäisen asunnon kompostointia tarvitse ilmoittaa, jos kiinteistöllä on muutoin järjestetty biojätteen erilliskeräys.

Näytetään kaikki 15 tulosta

 • Kompostoria on aina hoidettava ohjeiden mukaisesti, ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa.
 • Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.
 • Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista.
 • Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä.
 • Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet.
 • Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.
 • Kompostori voi myös olla useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostorille on nimettävä vastuuhenkilö, jos kyseessä on useamman kuin viiden (5) huoneiston yhteinen kompostori.
 • Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty.
 • Kompostorin tulee olla myös lämpöeristetty.

NÄIN KOMPOSTOIT AEROBIN LÄMPÖKOMPOSTORILLA JA PUUTARHAKOMPOSTOREILLA

LÄMPÖKOMPOSTOINTI

Aerobin-kompostori on suunniteltu ympäri vuoden tapahtuvaan aerobiseen kompostointiin. Lämpökompostointi on haluttua koska se tappaa taudinaiheuttajia, rikkaruohoja ja niiden siemeniä sekä luo laadukasta kompostia lyhyessä ajassa. Aerobinen kompostointi vähentää huomattavasti kasvihuonekaasuja ja pahaa hajua. Haju aiheutuu kasvihuonekaasu metaanista, joka on 21 kertaa vahvempaa kuin CO2 (hiilidioksidi).

LÄMPÖMIKROBIT

Nämä pienet apulaiset tunnetaan myös hyödyllisinä bakteereina tai lämpöbakteereina (heat lovers) yksinkertaisesti siitä syystä, että ne auttavat meitä aerobisessa kompostoinnissa toimimalla kompostointiprosessin konehuoneena. Ne ovat pienempiä kuin mitä silmä voi nähdä mutta aikaan saavat ihmeitä oikeissa olosuhteissa. Niin kuin meilläkin on niillä perustarpeet, jotta ne voivat elää ja rehottaa – ilma, vesi, mukava lämmin ilmasto ja hyvin tasapainotettu ruokavalio. Joten kaikki mitä teet Aerobin-kompostorillasi tulisi suunnata niiden elämän helpottamiseksi.

AEROBINEN YMPÄRISTÖ

Aerobin-kompostori takaa optimaalisen ympäristön tukemaan mikrobakteereja aerobisessa kompostoinnissa. Kompostorin “keuhkot” kuljettavat ilmaa, kuivuva pohjaosa varmistaa, ettei biomassasta tule kyllästettyä ja eristetyt seinät tasaavat lämpötilaa pitämällä kompostorin sisätilan lämpimänä kylminä kuukausina ja estävät ylikuumentumisen ja kuivumisen, kun ulkona on todella lämmintä. Kaikki tämä tarvitaan mahdollistamaan hyvin tasapainoinen kompostimateriaali (biomassa), joka ruokkii lämpömikrobeja niin, etteivät ne tukahduta sisältöä tai tuki kompostin vapaata kuivatusta.

PROSESSIN NOPEA KÄYNNISTÄMINEN

Kuinka saamme hyödylliset mikrobit säiliöihimme? Niitä on kaikkialla vaihtelevia määriä riippuen siitä, kuinka sopiva ympäristö niille on luotu. Kuten on mainittu, Aerobin-kompostori tarjoaa oikeanlaisen ympäristön, joten sinun tulee vain lisätä oikeaa ravintoa. Aluksi sen tulee olla tarkasti oikeanlaista, jotta saavutetaan ideaaliset olosuhteet hyödyllisten bakteerien leviämiselle. Varma tapa saada kompostointi nopeaan ja vahvaan alkuun on lisätä siihen jo toimivaa kompostimateriaalia toisesta kompostista. Voit lisätä kompostia toisesta kompostista tai hankkia sitä taimitarhalta – varmista vain, että se on elävää ja ettei sitä ole steriloitu.

TASAPAINO

Tasapainoinen ravinto on ensisijaisen tärkeää niin hyvän terveyden kuin myöskin hyvän kompostin kannalta. Hyvin tasapainoisessa biomassassa on enemmän mikrobista toimintaa ja sen helpompaa on huolehtia Aerobin-kompostorin tehokkaasta toiminnasta. Kun kompostissa on paljon mikrobista toimintaa, on se paljon elinvoimaisempi ja siinä voidaan kompostoida paljon laajemmin eri materiaaleja. Toimiva lämpökompostointi saavutetaan hiilen ja typen tasapainoisessa suhteessa 30:1. Tätä on vaikea havainnollistaa, mutta yleisesti puutarhan ja keittiön orgaaninen jäte sisältää suuria määriä hiiltä ja pienempiä määriä typpeä. Kotitalousjäte sisältää yleensä enemmän typpeä. Sekoittamalla esimerkiksi tasainen määrä keittiöjätettä ja lehtiä päästään lähelle ideaalista tasapainoa. Katso lisätietoja tämän ohjeen lopussa olevasta ”Valmistusohjeita”-kohdasta.

VAIHTELEVUUS

Juuri kuten mekin, mikrobit pitävät vaihtelevuudesta. Liian paljon yhtä asiaa voi hidastaa niiden kasvua tai jopa lopettaa niiden toiminnan. Varmin tapa välttää yhden materiaalin liiallinen kertyminen biomassaan on sekoittaa sitä runsaasti. Tämä tarjoaa mikrobeille valinnan varaa ja estää materiaalin keskittymisen, joka ei auta tasapainoisen biomassan valmistumista kompostorissa. Hyvä sekoitussuhde takaa myös, ettei säiliön kosteustaso nouse liikaa ja että ilma pääsee kiertämään koko biomassan läpi. On kaksi tapaa lisätä vaihtelevuutta. Sekoita koko massa kuten salaatti tai muodosta ohuita kerroksia (5-10 cm) kuten lasagnessa!

VESI

Hyödylliset mikrobit ovat mielellään kosteassa ympäristössä. Säiliöön lisättävän materiaalin tulisi tuntua kostealta kuten esim. sieni tai moppi, jota puristetaan. Jos biomassa on liian märkää aerobiset bakteerit eivät voi hengittää ja ei aerobiset bakteerit saavat vallan. Jos biomassa on liian kuivaa mikrobit kuivavat pois ja pysäyttävät prosessin. Kuten mekin ne haluavat nestettä ja jatkaa hengittämistä. Aerobin-kompostorissa on vettä poistava pohjaosa, joka huolehtii, ettei kompostista tule liian märkää. Nestemäiset ravinteet kerätään säiliöön ja neste voidaan laimentaa ja käyttää ruukkukasvien, kukkapenkkien ja nurmikon lannoitukseen. Laimenna neste suhteessa; 20 osaa vettä 1 osa nestemäistä ravinnetta.

HAJU OSOITTAA

Kompostin haju kertoo siitä, kuinka hyvin kompostisi toimii ja kuinka hyödylliset mikrobit leviävät.

Raikas maan haju

Jos kompostissa on raikas maan haju, se tarkoittaa kompostointiprosessi toimii hyvin. Biomasssa on kosteaa mutta ei liian tarttuvaa. Komposti on lämmin ja lämpömikrobit leviävät. Komposti voi jopa tuoksua makealle.

Ei hajua

Jos komposti ei tuoksu millekään tarkoittaa se sitä, ettei siellä tapahdu juuri mitään. Komposti on joko liian kuiva tai siinä on yksi tai useampi kerros, jotka tukkivat ilman-, kosteuden- ja mikrobien kierron. Sinun täytyy sekoitta komposti uudestaan, jotta se saadaan tasapainoiseksi ja vaihtelevaksi. Varmista, että aines tuntuu kostealta kuin sieni, jota puristetaan. Lisää typpipitoista ainetta kuten nurmikon leikkuujätettä, keittiöjätettä tai tuoreita lehtiä tai lisää yksinkertaisesti vettä, jos komposti on liian kuiva, erityisesti silloin jos ”kosteaa” materiaalia ei ole valmiiksi saatavilla.

Mädän kananmunan haju

Mädän kananmunan haju tarkoitta, että ei aerobista toimintaa esiintyy ja komposti on liian märkää ja siinä on typpirikasta materiaalia – ei aerobinen kompostoituminen on vallannut alan ja tulos on ympäristölle haitallinen. Sinun on jälleen sekoitettava komposti saadaksesi sen tasapainoon ja vaihtelevaksi. Tyhjennä säiliön sisältö ja levitä se liiallisen tiiviyden poistamiseksi. Sekoita sitten sisältö rypistettyjen sanomalehtipallojen tai kartongin, kuivan nurmikon leikkuujätteen, kuivien lehtien kanssa, kunnes se tuntuu käteen kostealta. Varmista, että pohjaosan vedenpoistoaukkoja ei ole tukittu. Peitä kompostorin pohjaosa kerroksella kuivaa materiaalia kuten esim. kuivilla oksilla ja lehdillä, vähentääksesi mahdollisten tukoksien ilmenemistä uudestaan. Laita sen jälkeen sekoitettu komposti takaisin säiliöön.

LOPPULAUSE

Kuten elämäkin, kompostoinnilla on perustarpeensa ilmasta, vedestä, ravinnosta ja tasaisesta lämpötilasta. Aerobinen komposti on elävä prosessi hyödyllisten lämmöstä pitävien bakteerien vuoksi. Ne ovat pieniä apulaisiamme, jotka luovat hyvän kompostin ja kaikki se mitä teemme kompostillemme teemme helpottaaksemme näiden bakteerien elämää.

Tarvitsetko apua?

Kompostointi

info@tuontiukkonen.fi

Inspiraatiota jokaiseen makuun

Tutustu asiakkaidemme onnistuneisiin projekteihin ja inspiroidu monista mahdollisuuksista oli puutarhasi minkä kokoinen tahansa

Tuontiukkonen.fi

Horisont Enterprises Ltd Oy
Malminkartanonkuja 4,
00390 HELSINKI

Katso kartalla »

Copyright © 2024 Horisont Enterprises Ltd Oy